Ośrodek szkolenia
i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

O ośrodku

OŚRODEK SZKOLENIA MASZYNISTÓW

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów oraz Kandydatów na Maszynistów, działający przy Collegium Witelona, wpisany jest do rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pod numerem PL/55/2021

Collegium Witelona jest instytucją szkoleniową wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, z dniem 13 kwietnia 2007 r. pod numerem ewidencyjnym: 2.02/00044/2007, prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu.

Ośrodek oferuje:

 • Szkolenia otwarte i zamknięte dla pracowników bezpośrednio i pośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, także szkolenia dla kadry zarządzającej.
 • Pouczenia z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego
 • Pouczenia okresowe oraz doraźne dla kadry kolejowej
 • Sprawdziany wiedzy i umiejętności dla maszynistów
 • Szkolenia na licencje i świadectwo maszynisty
 • Kursy kwalifikacyjne oraz egzaminy kwalifikacyjne, weryfikacyjne i okresowe na stanowisko: rewident taboru, manewrowy, ustawiacz i kierownik pociągu oraz warsztaty tematyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Opłaty za udział w usługach edukacyjnych prosimy uiszczać na konto Collegium Witelona Uczelnia Państwowa w Santander Bank Polska S.A. O/Legnica, nr 06 1090 2066 0000 0001 5061 2655, z podaniem: imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy kursu / szkolenia.".

Do pobrania:

Informacje o licencji

Wymagania:

Licencję maszynisty może uzyskać osoba, która: 

 • nie była karana za przestępstwo umyślne,
 • ukończyła 18 lat,
 • ma co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
 • spełnia wymagania zdrowotne, fizyczne i psychiczne określone odrębnymi przepisami,
 • odbyła szkolenie i zdała egzamin na licencję maszynisty.

Opłata za kurs

Opłata za kurs wynosi 4200 zł (Studentom i Absolwentom Collegium Witelona Uczelnia Państwowa przysługuje zniżka w wysokości 200 zł). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 4 miesięczne raty. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem szkolenia jest nabycie przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • specyfiki i środowiska pracy maszynisty, w tym jego rolę i odpowiedzialność w ruchu kolejowym, wymagania zawodowe i predyspozycje niezbędne do wykonywania pracyna tym stanowisku,
 • technologii transportu kolejowego, w tym przepisy bezpieczeństwa i eksploatacji;
 • infrastruktury kolejowej,
 • radiołączności pociągowej,
 • pociągów, ich składów oraz wymogów technicznych dotyczących lokomotyw,zespołów trakcyjnych, wagonów osobowych i towarowych oraz innego rodzaju taborukolejowego,
 • zagrożeń występujących w ruchu kolejowym, 
 • podstawowych zasad fizyki.

Czas i miejsce:

Nabór na kolejną, III edycję kursu na licencję maszynisty już rusza i będzie trwał do 16 września 2022 r. (warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się co najmniej 15 osób).

59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A, pokój 26, budynek D,

Kurs realizowany jest w wymiarze 325 godzin (w tym 66 godzin zegarowych zajęć praktycznych i 3 godziny zajęć praktycznych prowadzonych na symulatorze pojazdów kolejowych). Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę, zatwierdzoną przez UTK.

Dokumenty obowiązkowe:

 • podanie o przyjęcie na kurs oraz oświadczenie o niekaralności i oświadczenie RODO,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły (liceum ogólnokształcące, technikum,zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe),
 • dowód osobisty do wglądu,
 • orzeczenie lekarskie wydane przez ośrodek znajdujący się na liście podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i orzekania, w celu sprawdzenia spełniania wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych douzyskania licencji oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ważnościświadectwa maszynisty.

Badania są wykonywane i opłacane indywidualnie przez kursantów (dopuszcza się udział uczestnika w kursie bez wskazanych badań. Jednakże informujemy, że badanie to jest niezbędne do uzyskania Licencji maszynisty. Brak wskazanego badania nie zwalnia z wniesienia opłaty za kurs).

Formularz zgłoszeniowy

Loading
Your message has been sent. Thank you!

Aktualności

Rozpoczęcie zajęć

12.03.2022 r. rozpoczyna się II edycja kursu na licencję maszynisty i kurs na świadectwo maszynisty
Wizyta młodzieży z Kielc

Pierwszego lutego 2022r. OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW przy Collegium Witelona gościł uczniów z Niepublicznego Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, którzy przyjechali do nas w ramach wizyty studyjnej.

Młodzież uczyła się prowadzenia lokomotywy DG6 oraz zarządzania ruchem kolejowym za pośrednictwem symulatora SRK. W całym przedsięwzięciu pomagali studenci Wydziału Nauk Technicznych i Ekonomicznych z kierunku Logistyki i Transportu, którzy jednocześnie zasilają szeregi koła logistycznego.

zobacz galerię


Spotkania z uczniami

Z okazji Dnia Kolejarza, 25 listopada Witelonka zorganizowała dla uczniów ZSZ Złotoryja zajęcia z wykorzystaniem symulatorów kolejowych Symulator lokomotywy Dg6 został zakupiony w ramach współpracy z Pol-Miedź Trans Grupa KGHM

Witelonka dla uczniów Technikum Logistycznego z Zespół Szkół w Chocianowie przygotowała warsztaty w laboratorium logistyki i transportu. Młodzież trenowała prowadzenie lokomotywy oraz zarządzanie ruchem kolejowym za pośrednictwem symulatora SRK.
Wpis do rejestru Ośrodków Szkolenia i Egzaminowania

18 maja 2021 roku nasza Uczelnia została wpisana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego do rejestru Ośrodków Szkolenia i Egzaminowania.

Dzięki wpisowi Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa rozszerzyła swoją ofertę edukacyjną o różnego rodzaju szkolenia/kursy w obszarze kolejowym. Nasz Ośrodek szkolenia Maszynistów prowadzi obecnie szkolenia maszynistów przy wykorzystaniu symulatora pojazdu kolejowego, a od listopada 2021r., prowadzony jest również kurs na licencję maszynisty.

Ośrodek Szkolenia Maszynistów przy PWSZ w Legnicy, prowadzi również badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego.

Z naszego symulatora korzystają również uczniowie szkół średnich w ramach organizowanych zajęć tematycznych. Dzięki czemu młodzież biorąca w nich udział, a która będzie decydować o swojej dalszej ścieżce edukacyjnej. Zapraszamy wszystkich do współpracy

Studenci z Chocianowa oraz Złotoryi, mieli okazję gościc u nas na specjalnych warsztatach organizowanych przez Pana Magistra Pawła Andrzejczyka, w trakcie których mogli zasiąść za sterami i sami poprowadzić naszą maszynę


Nowy symulator

W styczniu bieżącego roku ruszyły prace nad stworzeniem nowej pracowni w murach naszej uczelni. Nasza placówka wzbogaciła się o symulator kolejowy dla maszynisty oraz symulator dla dyżurnego ruchu.

Wynikiem tego jest powstanie Ośrodka Szkolenia Maszynistów prowadzonego przez Prezesa UTK i wpisana jest pod numerem w rejestrze UTK: PL/55/2021 .

Jednym z kierunków, który będzie mógł skorzystać z naszego sprzętu jest Logistyka i Transport, która posiada do wyboru specjalizację Inżynieria transportu kolejowego- specjalność objęta patronatem POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.

Symulator pozwoli studentom na zdobycie wiedzy dotyczącej sterowania ruchem kolejowym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, a także modelowania procesów transportowych oraz zasad eksploatacji taboru kolejowego i infrastruktury kolejowej.

Dodatkowo nasza uczelnia jest obecnie w trakcie prowadzenia kursów, z których skorzystać może każdy. Koszt takiego kursu to 4000zł. Dla studentów dostępna była dodatkowo zniżka. Druga edycja kursu zaplanowana jest na 19.02.2022 roku, a jej koniec planowany jest na czerwiec. Kurs obejmuje 325 godzin w tym 66 godzin zegarowych zajęć praktycznych oraz 3 godziny zajęć praktycznych na symulatorze.

Oferta

Warianty scenariuszy ćwiczeniowych

Pakiet indywidualny dla dzieci i młodzieży

Cena: 240 zł za 60 minut jazdy/szkolenia przy użyciu symulatora*

UWAGA PROMOCJA!!! Cena: 165,00 zł za 60 minut !!!

Scenariusz jest przygotowany dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 15 lat, którzy wraz z rodzicami pragną poznać meandry życia prawdziwego kolejarza. Jest to realne dzięki możliwości odbycia jazdy na symulatorze 6Dg w wirtualnym świecie, na prawdziwych trasach kolejowych Dolnego Śląska.

 • czas trwania 1h,
 • uruchomiona lokomotywa, gotowa do jazdy
 • do 20 km rzeczywistych tras kolejowych Dolnego Śląska,
 • zastosowanie wybranych wskaźników,
 • zastosowanie wybranych sygnałów na semaforach SBL / PBL
 • opowiadania, historie, przykłady "z życia" związane z koleją - rola maszynisty i jego zawód/li>
 • certyfikat ukończenia szkolenia na symulatorze 6Dg.

Pakiet grupowy dla dzieci i młodzieży

Warsztaty kolejowo-logistyczne dla szkół podstawowych

Cena: 650 zł dla grup od 15 do 20 za 3 godziny zajęć warsztatowych*

UWAGA PROMOCJA!!! Cena: 500,00 zł za 180 minut !!!

Scenariusz przygotowany dla dzieci i młodzieży w wieku 8 – 15 lat

 • losowy przydział trakcji (każdy uczestnik prowadzi lokomotywę)
 • do 10 km trasy
 • uruchomiona lokomotywa gotowa do jazdy
 • zastosowanie wybranych wskaźników
 • zastosowanie wybranych sygnałów na semaforach SBL / PBL
 • opowiadania, historie, przykłady "z życia" związane z koleją - rola maszynisty i jego zawodu.
 • dwa eksperymenty dot. praw fizyki na kolei (wariant edukacyjny)
 • zapoznanie z zasadami sterowania ruchem kolejowym
 • roszady logistyczne
 • * grupy poniżej 15 osób oraz powyżej 20 osób, wymagają odrębnej kalkulacji. Warsztaty mogą przyjąć różnorodną formę, dostosowaną do potrzep grupy zamawiającej!

Pakiet grupowy dla młodzieży

Warsztaty kolejowo-logistyczne dla szkół ponadpodstawowych

Cena: 750 złdla grup od 15 do 20 za 3 godziny zajęć warsztatowych*

UWAGA PROMOCJA!!! Cena: 500,00 zł za 180 minut !!!

UWAGA PROMOCJA!!! Cena: 500,00 zł za 60 minut !!!

 • losowy przydział trakcji (każdy uczestnik prowadzi lokomotywę)
 • do 20 km trasy
 • uruchomiona lokomotywa gotowa do jazdy
 • zastosowanie wybranych wskaźników
 • zastosowanie wybranych sygnałów na semaforach SBL / PBL
 • opowiadania, historie, przykłady "z życia" związane z koleją - rola maszynisty i jego zawodu.
 • dwa eksperymenty dot. praw fizyki na kolei (wariant edukacyjny)
 • zapoznanie z zasadami sterowania ruchem kolejowym
 • roszady logistyczne (planowanie zadań logistycznych w praktyce)
 • * grupy poniżej 15 osób oraz powyżej 20 osób, wymagają odrębnej kalkulacji. Warsztaty mogą przyjąć różnorodną formę, dostosowaną do potrzep grupy zamawiającej!

Pakiet specjalny

Cena: 260 zł za 60 minut jazdy/szkolenia przy użyciu symulatora*

UWAGA PROMOCJA!!! Cena: 175,00 zł za 60 minut !!!

Scenariusz przygotowany jest dla osób mających podstawową wiedzę z zakresu prowadzenia pojazdów kolejowych oraz które posiadają znajomość infrastruktury i sygnalizacji kolejowej na poziomie co najmniej dobrym. Pakiet ten może być również doskonałym przygotowaniem do obowiązkowych dla maszynistów trzygodzinnych pouczeń z wykorzystaniem symulatora

 • minimum 45km trasy
 • trakcja spalinowa - lokomotywa 6Dg
 • jazda w różnych porach dnia
 • zróżnicowane warunki atmosferyczne
 • zastosowanie półsamoczynnej blokady liniowej (różne sygnały)
 • zastosowanie samoczynnej blokady liniowej
 • przynajmniej cztery zdarzenia atypowe na infrastrukturze
 • przynajmniej cztery awarie różnych układów
 • procedura zachowania się przy sygnale niepewnym (walor edukacyjny)
 • procedura zachowania się na przejeździe kolejowo drogowym w sytuacji zagrożenia
 • 10% zniżki za wydłużenie czasu szkolenia do 180 minut

Pakiet grupowy – Warsztaty preferencji zawodowych

Warsztaty dla szkół ponadpodstawowych

Cena: 790 zł dla grup od 15 do 20 za 3 godziny zajęć warsztatowych*

UWAGA PROMOCJA!!! Cena: 600,00 zł za 180 minut !!!

Scenariusz przygotowany jest dla młodzieży w wieku 15 – 20 lat

 • zapoznanie z możliwymi ścieżkami kariery zawodowej,
 • życie zawodowe a możliwość edukacji w świecie ciągłych zmian,
 • warsztaty tematyczne w wybranej pracowni (do wyboru m.in. pracownia logistyki i transportu, pracownia transportu kolejowego, pracownia mechatroniczna, pracownia kobotyczna),
 • opowiadania, historie, przykłady "z życia" związane z różnymi zawodami w tym anegdoty,
 • roszady logistyczne (planowanie zadań logistycznych w praktyce).

* grupy poniżej 15 osób oraz powyżej 20 osób, wymagają odrębnej kalkulacji. Warsztaty mogą przyjąć różnorodną formę, dostosowaną do potrzep grupy zamawiającej!

Kontakt

Lokalizacja

Biuro 59-220 Legnica, ul. Sejmowa 5A,Budynek D, Pokój 26
Sala dydaktyczna z symulatorem ul. Sejmowa 5A 59-220 Legnica pokój 221 (2. piętro), budynek C

Telefon:

+48 76 723 23 29